Acte necesare la internare

-carte de identitate sau buletin de identitate (sau orice act de identitate pentru cei asigurați în altă țară)


-card de sănătate (sau card european de asigurări de sănătate)


-dovadă de asigurat (adeverință de salariat, cupon de pensie , cupon de șomaj, adeverință de elev/student, adeverință ajutor social)

                                               
- certificat de naștere pentru copii


- bilet de trimitere de la medical specialist sau de la medical de familie


În cazul unor urgențe medicale, pacientul se va adresa direct Unității de Primire Urgențe (U.P.U) sau va apela Serviciul Special de Urgență – 112 . După consultul medicului de urgență și/sau a medicului specialist , și acordarea primului ajutor, se va hotărî dacă pacientul va urma tratament la domiciliu sau va fi internat.