Concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director

14.11.2018

◄ Înapoi

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma În domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologieicadru de organizare şi de sfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Decebal, numărul 3, judetul Ialomiţa, organizează concurs / examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii după cum urmează:

  • 1 post de director de Îngrijiri
  • 1 post de director financiar contabil

La concurs / examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Anunt in format PDF