Concurs pentru ocuparea postului de director medical

09.05.2018

◄ Înapoi

 

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completă riie ulterioare şi ale O.M.S. nr, 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ŞI desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. or. 954/2017.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu sediul În Slobozia, strada Decebal , numarul 1, judetul Ialomiţa, organizează concurs / examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

  • 1 post de director medical;

Anunt in format PDF