Rezultat selectie dosar asistent medical generalist

08.11.2017

◄ Înapoi

 

In urma selecţiei dosarelor ele concurs / examen depuse de candidaţi pentru participarea la
concursul dlln data de 13.11.2017 proba scrisă şi 16.11.2017 proba practică, organizat in vederea
ocupării posturilor vacante de asistent medical generalist

Anunt in format PDF