Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a posturilor vacante de kinetoterapeut

10.01.2018

◄ Înapoi

 

TABEL NOMINAL incheiat azi 10.01 .2018 

Cu rezultatul obţinut în urma examenului de ocupare a posturilor vacante de kinetoterapeut
• 2 posturi pe periodă nedeterminată

Anunt in format PDF