Rezultatul probei scrise la postul vacant de electrician

13.11.2017

◄ Înapoi

 

Rezultatul obţinut în urma concursului de ocupare a postului vacant deMuncitor cailficat (electrician)

Candidaţii care au obţinut cel puţin 50 de puncte la proba scrisă vor susţine proba practică
joi, 16.11.2017, aceştia se vor prezenta la sala de şedinţă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.
Candidaţii se vor prezenta cu 30 minute înainte de începerea probei practice pentru a se face
apelul nominal, în vederea îndeplinirii formalităţiJor prealabile, respectiv verificarea identităţii.
Verificarea candidatului se face numai pe baza cărţii de identitate.

Anunt in format PDF