Rezultatul selectiei de dosare pentru postul de electrician

08.11.2017

◄ Înapoi

 

În urma selecţiei dosarelor de concurs / examen depuse de candidaţi pentru participarea la
concursul din data de 13.11.2017 proba scrisă şi 16.11.2017 proba practică, organizat În vederea
ocupării postului vacant de muncitor calificat (electrician)

Anunt in format PDF