Anunt achizitie servicii de paza

17.02.2017

◄ Înapoi

In temeiul art.7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 101 alin. (2) din HG. 395/2016 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru Spitalul Judetean de Urgenta Siobozia, cu sediul in mun. Slobozia, strada Decebal, nr.1, telefon/fax 0243/236100, e-mail achizitiispitalslobozia@gmail.com, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneaze servicii de paza, conform cerintelor caietului de sarcini. 

Anunt in format PDF 
Caiet de sarcini