Conducerea spitalului

Comitet director

Manager - Ec. Iancu Mariana

Director Financiar-Contabil - Ec. Feștilă Violeta

Director de ingrijiri - Nae Florentina