Drepturile și obligațiile pacientului internat

Principii generale

 • Drepturile pacientului sunt reglementate prin legea nr. 46/2003 SJUS garantează calitatea primirii, a tratării şi a îngrijirii pacienţilor, respectarea vieţii private şi confidenţialitatea informaţiilor medicale, personale, administrative şi sociale ale pacienţilor.
 • Actul medical nu poate fi făcut fără consimţământul liber exprimat al pacientului. Vă rugăm să consultaţi şi să semnaţi formularul de consimţământ informat.
 • Pacientul are acces la informaţiile despre starea sa de sănătate, cu excepţia situaţiilor în care nu doreşte să fie informat şi desemnează o persoană pentru a avea acces la acest tip de informaţii.
 • Pacientul îşi poate exprima nemulţumirile sau aprecierea în legătură cu îngrijirea şi primirea în spital. Sesizarea sau reclamaţia poate fi depusă în Cutia asiguratului existentă pe fiecare secţie.
 • În cazul întâmpinării unor dificultăţi pe perioada spitalizării, vă rugăm să apelaţi la
 1.    medicul curant
 2.    şeful de secţie
 3.    asistenta de pe secţie
 4.    Directorul de îngrijiri

Vă rugăm să consultaţi informaţiile privind drepturile pacienţilor şi obligaţiile dumneavoastră, afişate la fiecare etaj pe holul principal de trecere!


Informare si consimțãmânt

Aveţi dreptul să fiţi informat asupra investigaţiilor, tratamentelor, acţiunilor de prevenţie, utilitatea şi consecinţele lor, riscurile şi alternativele la tratament şi asupra refuzului la tratament. Avem obligaţia de a vă informa despre riscurile asociate investigaţiilor şi tratamentelor care s-au efectuat, în cazul în care există. Aceste informaţii vă sunt oferite în cadrul unei consultaţii individuale cu medicul curant.

Norme de comportare

Ca beneficiari ai actului medical, pacienţii trebuie să respecte normele de comportare în unităţile sanitare, după cum urmează :

 • să respecte curăţenia în saloane, la toaletă şi pe holurile spitalului.
 • să nu părăsească incinta spitalului în haine de salon.
 • să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
 • să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
 • să păstreze liniştea pentru a nu deranja ceilalţi pacienţi;
 • să nu intre în locurile cu acces controlat : Administraţie, Aprovizionare , Laboratoare, Bucătărie, Sterilizare;
 • să nu consume băuturi alcoolice;
 • în cazul observării dispariţiei unor bunuri personale, să anunţe imediat asistenta şefă a secţiei;
 • să nu păstreze alimentele pe pervazul geamurilor. Alimentele se păstrează în frigider;
 • să nu fumeze în cadrul instituţiei (inclusiv în băi, oficii etc);

Aparținãtorii

 • au obligaţia de a respecta programul de vizită şi restricţiile specifice fiecărei secţii.
 • au obligaţia de a avea o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
 • au obligaţia de a păstra liniştea
 • au obligația de a achita taxa de aparținător
 • orice reclamaţie la adresa unui cadru medical se adresează conducerii Instituţiei
 • (secretariat)