Servicii oferite

De la prezentarea dumneavoastră la SJU Slobozia intrați în contact cu personal specializat: medici, asistente îngrijitoare, personal administrativ .

Cu toții au obligația de a respecta secretul profesional în ceea ce privește viața personală, profesională și starea dumneavoastră de sănătate .
Fiecare angajat al spitalului poartă un ecuson cu numele și funcția pe care o are,astfel, veți ști cu cine ați interacționat.

Medicii :
Decizia privind tipul de tratament pe care îl veți urma este stabilită de către medicul dvs. curant . În fiecare etapă a tratamentului, medicul curant este cel care vă tratează, cu acordul dumneavoastră. Acesta vă ascultă, garantează continuitatea îngrijirii și deține tpate informațiile medicale privitoare la starea dumneavoastră de sănătate. Această persoană este responsabilă de tratamentul și de supravegherea evoluției dvs.
În cadrul SJUS există și cadre medicale (medici rezidenți) care își definitivează studiile alături de medici cu experiență .
Gărzile de noapte:
Dacă sunteți spitalizat la SJUS, continuitatea îngrijirii este asigurată de cadrele medicale și personalul auxiliar 24 de ore pe zi. Echipele de gardă din secția unde se asigură linie de gardă sunt formate dintr-un medic, asistente și infirmiere.
Asistenta medicală :
Vă asistă pe tot parcursul internării dumneavoastră în spital (înregistrare, internare, administrarea tratamentelor, externare)
Îngrijitoarea și infirmiera :
Fac parte din echipa care se ocupă de îngrijirea pacienților și păstrarea curățeniei. Această echipă face tot posibilul ca șederea celor internați să fie cât mai plăcută .
Activitatea lor este atent monitorizată și îmbunătățită de asistentele șefe ale secțiilor în cadrul cărora activează .
Internarea :
Se face pe baza biletului de internare dat de medicul specialist sau de medicul de familie, prin biroul de internări . În cazul de urgență internarea se face direct prin serviciul de urgență a SJUS.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA CONSULTAȚIILOR/INTERNĂRILOR:

 • carte de identitate sau buletin de identitate (sau orice act de identitate pentru cei asigurați în altă țară)

 • card de sănătate (sau card european de asigurări de sănătate)

 • dovadă de asigurat ( adeverință de salariat, cupon de pensie , cupon de șomaj, adeverință de elev/student, adeverință ajutor social )

 

 • cerificat de naștere pentru copii

 • bilet de trimitere de la medical specialist sau de la medical de familie

În cazul unor urgențe medicale, pacientul se va adresa direct Unității de Primire Urgențe ( U.P.U.) sau va apela Serviciul Special de Urgență – 112 . După consultulmedicului de urgență și/sau a medicului specialist , și acordarea primului ajutor, se va hotărî dacă pacientul va urma tratament la domiciliu sau va fi internat.
Externarea :
Momentul și ziua externării vor fi anunțate cu o zi înainte de medicul curant. Solicitați biletul de externare și scrisoarea medicală pe care o prezentați la medicul de familie pentru înregistrare. După caz, solicitați concediu medical pentru angajatorul dumneavoastră.

Ambulatoriul integrat de specialitate

Ambulatoriul integrat al spitalului, este organizat în cadrul unității sanitare cu paturi, asigură asistență medicală ambulatorie și are în structură cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialitățile secțiilor și compartimentelor cu paturi, precum și cabinete medicale în alte psecialități, după caz, pentru a asigura o asistență medicală complexă.
Efectuarea de servicii medicale de specialitate reprezintă una din activitățile de bază ale unității.

Ambulatoriul de specialitate asigură :

 1. Asistența medicală de specialitate a bolnavilor din ambulatoriu;
 2. Programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetele de specialitate;
 3. Executarea măsurilor specifice de prevenire și combatere a bolilor cronice și degenerative ;
 4. Îndrumarea bolnavilor către unitatea spitalicească cu paturi atunci când este necesară internarea ;
 5. Stamilirea incapacității temporare de muncă pentru angajații domiciliați în baza teritoriului policlinicii;
 6. Organizarea depistării active, prevenirii și combaterii tuberculozei, bolilor venerice, a tulburărilor și a bolilor psihice ;
 7. Studierea morbidității din teritoriu ;
 8. Informarea permanentă a bolnavilor privind problemele medico-sanitare, precum și asupra drepturilor și îndatoririlor pentru cunoașterea și păstrarea proprie sănătății .

Aici se efectuează consultațiile în regim ambulatoriu și reprezintă primul contact al pacienților cu SJUS. Policlinica este accesibilă oricărei persoane care solicită consult de specialitate și prezintă documentele necesare :
- Dovadă de asigurat
- Card de sănătate
- Bilet de trimitere de la medicul de familie
- Adeverință de salariat pentru persoanele încadrate în câmpul muncii sau după caz, cupon de pensie (pentru pensionari), adeverință de elev/student (pentru elevi , studenți), card european

Pentru toate persoanele care prezintă documentele necesare menționate, ambulatoriul de Specialitate efectuează gratuit servicii în toate cabinetele existente în organigramă, în limita numărului de consultații contractate cu C.A.S. Ialomița. 

PACHET DE SERVICII DE BAZĂ - ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE

Denumire serviciu medical

Frecvenţă/plafon

1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

 

1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani - pentru fiecare situaţie de urgenţă

Maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani -  pentru fiecare situaţie de urgenţă

2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice

 

Maximum 3 consultaţii/asigurat - pentru un episod de boala - ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii

Maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat -  la externarea din spital

3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice

 

Maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună

Maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat-  la externarea din spital

4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic

1 consultaţie per persoană asigurată - pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată

5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială

A) consilierea femeii privind planificarea familială;

B) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

C) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar;

D) tratamentul complicaţiilor.

4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la  literele a) - d)

6. Servicii diagnostice şi terapeutice

 

7.  Serviciile de sănătate conexe actului medical

 

8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei ( acordate de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie):

A) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;

1 consultaţie/trimestru

B) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere.

1 consultaţie

  

PACHET MINIMAL DE SERVICII - ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

FRECVENŢĂ/PLAFON

1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

1 consultaţie per  persoană - pentru fiecare situaţie de urgenţă

2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic

1 consultaţie per persoană - pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată

3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei  (acordate de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie):

 

a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;

1 consultaţie/trimestru

b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere;

1 consultaţie -  în primul trimestru de la naștere

La cerere , pacienții pot beneficia de consultații contra cost : 50 RON/ consultație .
Consultațiile ambulatorii se efectuează în cabinete care sunt distribuite în mai multe locații ale policlinicii și spitalului.


Tot aici se află Fișierul care asigură internarea, înregistrarea investigațiilor imagistice, informarea, programarea, îndrumarea și evidența pacienților . Programul este de luni până vineri între orele : 0700-1500 și 1000-1800.Ambulatoriul Integrat de Specialitate al SJUS este autorizat pentru realizarea următoarelor Fișe Medicale :
FIȘĂ MEDICALĂ PERMIS DE CONDUCERE :
130,00 RON (PRELUNGIRE)
150,00 RON INȚIAL
PORT ARMĂ:
120,00 RON
FIȘĂ M.A.I. :
250,00 RON

Dispernsar T.B.C. :
Activitatea Dispensarului TBC se desfășoară pe următoarele coordonate :
- Efectuarea consultațiilor medicale prompte și competente ;
- Implementarea în teritoriul arondat cabinetelor PCF a Programului Național de Prevenire și Combatere a Tuberculozei cu tot ce presupune acest lucru ;
- Dispensarizarea pacienților cu afecțiuni pulmonare cronice netuberculoase ;
- Activitatea de statistică și informatică medicașă prinvind evoluția indicatorilor epidemiometrici în supravegherea și controlul tuberculozei în teritoriu, precum și a consumurilor de medicamente și a consumurilor de materiale sanitare pentru pacienții tratați în ambulatoriul PNF.

La etajul III al Ambulatoriului Integrat de Specialitate se află Laboratorul de bacteriologie BK, care își desfăsoară activitatea executând :

 • Microscopie BK
 • Cultură BK
 • Antibiogramă BK

Imagistică medicală:
- Echografie
- Radiografie - Luni-Duminică 24/24
- C.T. - Luni-Duminica 700-1900
- R.M.N. - Luni-Vineri 700-1300

Laboratorul de Anatomie Patologică :
Este situat într-o clădire separată de cea a spitalului, la circa 200 m, la etajul II, în aceiași clădire cu Serviciul de Medicină Legală. Aici se pot efectua consulturi ale lamelor sau blocurilor de parafină cu care pacienții vin din exteriorul spitalului, precum și părțile anatomice, organele trimise pentru consult anatomo-patologic, care necesită precizări de diagnostic din secțiile Spitalului.

Laboratorul Clinic:
Laboratorul efectuează o gamă largă de analize medicale, la standarde înalte de calitate, cu ajutorul unui colectiv de specialiști ( medic specialist de laborator, biologi, biochimiști, chimiști, asistenți) cu experiență și profesionalism dovedite , care cunosc și aplică cele mai noi metode de testare și utilizează echipamente de analiză performante. Pentru noi contează ca fiecare dintre dumneavoastră care apelați la serviciile laboratorului de analize medicale să beneficiați în timpul cel mai scurt posibil de rezultate corecte, reproductibile, care să vă ajute în menținerea sau refacerea sănătății. Se află la etajul al III lea al clădirii, are legătură directă cu secțiile spitalului, iar accesul în laborator se face controlat.

Unitatea cuprinde în sistemul său organizatoric și funcțional următoarele :

 • 9 secții , 4 compartimente și stația de dializă ;
 • Stație centrală de sterilizare
 • Ambulatoriu de specialitate integrat
 • Laborator de analize medicale
 • Unitate Primire Urgențe
 • Serviciul de radiologie și imagistică

Compartimente funcționale :
- Serviciul evaluare și statistică medicală
- Serviciul RUNOS
- Serviciul financiar - contabil
- Serviciul tehnic - administrativ
- Serviciul achiziții – aprovizionare – depozitare
- Compartiment informatică
- Serviciul Managementul Calității
- Birou Juridic

Servicii medicale- secții și compartimente SJUS

Compartiment Oftalmologie :
Localizare : Etajul 8
Capacitate :15 paturi
Servicii medicale :

 • Se tratează patologia medicală oftalmologică, patologia chirurgicală de anexe și pol anterior;
 • Chirurgia pleoapelor, strabismului, cristalinului, conjunctivitei ;
 • Depistarea și tratarea glaucomului ;
 • Chirurgia polului anterior incluzând chirurgia cataractei cu implant de cristalin ;
 • Chirurgia aparatului lacrimal-dezobrustucția canalelor lacrimale;
 • Perimetrie ;
 • Consultații ;
 • Biometrie ;
 • Măsurarea tensiunii oculare ;

Secția O.R.L. :
Localizare :Etajul 8 (în continuarea comp. Oftalmologie)
Capacitate :25 paturi
Servicii medicale :

 • Domeniile de activitate se adresează atât otorinolaringologiei pediatrice cât și celei a adultului;
 • Aspirația auriculare,spălătură auriculară ;
 • Cauterizări pentru sângerârile nazale ;
 • Intervenții pe sinusuri, otite cronice ;
 • Incizii, drenaj diverse coleții ;
 • Patologia infecțiilor de focar :rinoadenoidită acută, amigdalită cronică ;
 • Urgențe ORL ;
 • Diagnosticarea pacienților cu afecțiuni respiratorii acute ale copilului ;

Stația de Hemodializă :
Localizare : Etajul 8
Capacitate :6 aparate
Servicii medicale :

 • Tipuri de dializă : hemodializă și dializă peritoneală ;
 • Eliminarea reziduurilor, toxinelor și a excesului de apă din sânge ;
 • Restabilirea echilibrului hidroelectrolitic ;

În stația de Hemodializă SJUS sunt dializați :
-Pacienți cu insuficiență renală ;
-Pacienți bolnavi care și-au pierdut brusc dar temporar funcția renală ;
-Pacienți stabili care și-au pierdut permanent funcția renală ;
-Insuficiență renală cronică stadiul V .

Transportul pacienților dializați se face de către SJUS în regim propriu cu două autoutilitare autorizate.

Secția PEDIATRIE :
Localizare : Etajul 7-palier copii 0-1 an
-palier copii 1-18 ani ;
Capacităte : 66 paturi din care compartiment terapie intensivă 10 paturi și compartiment neurologie pediatrică 5 paturi.
Servicii medicale :

 • Urgențe pediatrice ;
 • Diagnosticarea pacienților cu afecțiuni respiratorii, digestive, renale ;
 • Diagnosticul și tratamentul afecțiunilor acute ale copilului ;
 • Echografie abdominală ;
 • Examinarea generală a copilului, examinare cavitate nazofaringiană, tratamentul stărilor febrile,tratament de prim ajutor al crizelor de obstrucție bronșică ;
 • Dirijarea bolnavilor spre servicii paraclinice adecvate;

Secția Nou-Născuți:
Locazilare : Etajul 6
Capacitate : 37 paturi din care compartiment terapie intensivă 7 paturi și compartiment prematuri 5 paturi ;
Aparatură medicală :
- Aspiratoare secreții
- Corturi de oxigen
- Glucometru, pulsoximetru, tensiometru electronic, infuzomate
- Incubatoare performante
- Masă resuscitare nou-născuți
- Masă reanimare
- Măști de oxigen
- Lămpi fototerapie
- Aparat de ionograme
- Monitoare cardiace
- Laringoscoape
Servicii medicale :

 • Asistență medicală neonatală de urgență 24/24 prin asigurarea liniei de gardă ;
 • Vaccinarea antihepatită B și antituberculoză conform indicațiilor M.S.
 • Îngrijirea mamelor și a copiilor în sistem rooming-in (mama și copilul în acelașii salon de la naștere până la externare)
 • Informarea mamelor asupra noțiunilor de îngrijire a nou-născuților
 • Promovarea alăptării
 • Investigații paraclinice : examene de laborator, RX.

Bloc nașteri :
Localizare :Etajul 6
Capacitate : 3 săli de nștere și o sală septică
Servicii medicale :

 • Se asigură tratamente pentru patologia obstetricală : iminență de avort, iminență de naștere prematură
 • Tratamente pentru hemoragii în trimestrele I, II, III
 • Se asigură precizări de diagnostic și tratament pentru patologia ginecologică
 • Se efectuează ecografie obstetrică, ecografie genitală
 • Colposcopie
 • Examinări ginecologice pre și postoperatorii
 • Asistență specializată la nașteri, operații cezariene
 • Asistenta lăuziei

Secția Obstetrică Ginecologie :
Localizare : Etajul 5
Capacitate : 60 paturi
Aparatură :ecograf, colposcop, trusă laparoscopică
Servicii medicale :

 • Supravegherea sarcinilor cu risc obstetrical crescut
 • Întreruperea sarcinii la cerere
 • Chirurgie ginecologică
 • Chirurgie laparoscopică
 • Colposcopie
 • Depistarea leziunilor precanceroase de col uterin
 • Tratamentul incontinenței urinare și a prolapsului genital
 • Ecografie abdominală
 • Investigații obstetricale și ginecologice cu internare de zi
 • Analize de laborator

Secția Oncologie Medicală :
Localizare : Etajul 5
Capacitate :34 paturi, sală tratament, sală chimioterapie spitalizare de zi
Servicii medicale :

 • Tratament antitumoral cu citostatice
 • Tratament simptomatic pre și post radioterapie și chimioterapie
 • Chimioterapie : orală, intramusculară, perfuzabilă
 • Chimioterapie specifică
 • Imunoterapie specifică
 • Evaluarea și tratamentul durerii cronice
 • Se stabilește conduita terapeutică pentru fiecare caz în parte.

În secția Oncologie a SJUS se internează:
- bolnavi cu afecțiuni care necesită precizări de diagnotic, tratamente specifice, cazuri clinice complexe, cu afecțiuni grave din Județul Ialomița și zone limitrofe, asigurându-se tratament specific oncologic în regim de spitalizare continuă și de zi.

Compartiment Hematologie :
Localizare :Etajul 5 ( în continuarea secției Oncologie medicală)
Capacitate :9 paturi
Servicii medicale :

 • se diagnostichează și se trateazăpacienții adulți cu hemopatii maligne (leucemii acute și cronice)
 • pacienții cu afecțiuni benigne ale sângelui cum ar fi :anemiile, hemofiliile, trombocitopeniile imune.

Secția Chirurgie Generală :
Localizare : Etajul 4
Capacitate : 82 paturi din care compartimentul ortopedie și traumatologie 10 paturi, compartimentul chirurgie și ortopedie pediatrică 12 paturi și compartimentul Urologie cu 4 paturi.
Asistența medicală asigurată :
-În regim de spitalizare continuă
-În regim de spitalizare de zi
-În regim de consultații în ambulatoriu integrat de specialitate
-În regim de urgență prin UPU, pe secție existând 2 linii de garda pe Chirurgie generală și o linie de garda pe Ortopedie și traumatologie.
Secția dispune de saloane și rezerve complet reabilitate, sală de pansamente, cabinet asistente, sală de mese iar Blocul Operator este compus din zona aseptică cu săli de operație aseptice și încăperi auxiliare și zona septică cu sală de operații și beneficiază de aparatură medicală de excepție : mese de operație multifuncționale, electrocautere, unitate laparoscopică, RX mobil cu lanț TV, lămpi scialitice, aspiratoare chirurgicale, purificatoare de aer , etc.
Servicii medicale :

 • Colecistectomii
 • Apendicectomii
 • Chirurgia varicolcelului, Chirurgia proctologică
 • Chirurgia herniei inghinale, ombilicale
 • Amputații
 • Chirurgia panariților și flegmoanelor
 • Chirurgia parților moi
 • Chirurgia abdomenului acut
 • Tratament ortopedic li chirurgical al patologiei osoase
 • Ortoprotezare
 • Biopsii ale prostatei
 • Cistoscopii

Secția Anestezie și Terapie Intensivă:
Localizare : Etajul 4 (în cadrul secției Chirurgie Generală)
Capacitate : 15 paturi din care 5 paturi compartiment Toxicologie.
Servicii medicale :

 • Îngrijirea și tratamentul bolnavilor în stare critică
 • Se asigură anestezia pentru toți pacienții
 • Supravegherea și terapie intensivă postoperatorie
 • Instituirea terapiilor definitive, medicale și chirurgicale
 • Terapia dureriipostoperatorii și terapii pentru durerea cronică cu terapii paliative la pacientul terminal
 • Conduita terapeutică a bolnavilor cu stare generală alterată
 • Se îngrijesc bolnavii în stare gravă, cu risc vital
 • Monatarea cateterelor

Secția este complet reabilitată și dotată cu aparate pentru ventilație mecanică, monitoare, aparat pentru determinarea constantelor sanguine, defribilator, etc.

Secția Medicină Internă :
Localizare :etajul 3
Capacitate :65 de paturi din care compartiment nefrologie 8 paturi, compartiment dializă peritoneală 2 paturi, compartiment gastroeneterologie 11 paturi, compartiment terapie acută 5 paturi.
Serivicii medicale :

 • Endoscopiedigestivă superioară diagnostică și terapeutică
 • Endoscopie digestivă inferioară diagnostică și terapeutică
 • Puncție biopsică
 • Asigură internarea pacienților cu afecțiuni acute și cronice ale aparatului respirator, ale aparatului renal
 • Asigură internarea pacienților cu afecțiuni ale tubului digestiv și ale organelor anexe : boli pancreatice, hepatice și biliare
 • În scop diagnostic la pacienții spitalizați se efectuează examene clinice și investigații paraclinice în colaborare cu laboratorul de analize medicale , radiologie și imagistică .
 • Asigurarea internărilor de urgență, prin linie permanentă de gardă.

Secția Cardiologie :
Localizare :Etajul 3
Capacitate :30 paturi din care compartiment terapie intensivă coronarieni 6 paturi
Aparatură : Ecocardiograf, EKG, aparate Holter-EKG și Holter TA
Servicii Medicale :

 • Evaluare cardiologică preoperatorie
 • Consulturi cardiologice solicitate de celelalte secții
 • Spitalizare continuă și de zi pentru bolnavii cu afecțiuni grave
 • Monitorizare, îngrijiri și supraveghere de specialitate

Secția Neurologie :
Localizare : Etajul 2
Capacitate :34 paturi din care 6 paturi terapie acută
Servicii medicale :

 • Se asigură tratament pentru următoarele afecțiuni : accident vascular cerebral, epilepsie, Parkinson, distonii musculare, scleroză multiplă, patologie periferică și musculară, demență, patolagie cefalică, afecțiuni de sistem nervos periferic, etc.
 • Posibiliatea efectuării de electroencefalograme EEG
 • Consulatții, diagnostice și tratamente specifice de neurologie.

Compartimentul M.F.R.M.
Localizare :Etajul 2 (pe același palier cu Secția Neurologie)
Capacitate: 18 paturi
Servicii medicale:

 • Asistentă de recuparare, medicină fizică și balneoclimatologie
 • Tratamentul complex al bolnavilor cu multiple aspecte disfuncționale în afecțiunile locomotorii
 • Tratamente prin case se urmarește ameliorarea deficitelor funcționale și a tabloului clinic caracteristic diferitelor patologii
 • Recuperarea medicală a bolnavilor reumatici, neurologici.
 • Se internează pacienții care suferă de :
 • Boală artozică
 • Reumatism articular
 • Complicații apărute după imobilizarea postfractură
 • Reumatism cronic imflamator
 • Bolnavi cu afecțiuni reumatice care reprezintă urgențe medicale, bolnavi cronici
 • Bolnavi care necesită precizări de diagnostic și tratamente specifice
 • Pacienți care vin pentru recuperare după accidente vasculare.

Compartiment Dermatovenerologie:
Localizare:Etajul 2
Capacitate :11 paturi

Servicii medicale :

 • Spitalizare continuă și de zi
 • Dermatoze microbiene (impetigo, erizipel, furuncoloze, plăgi infectate, gangrene infecțioase, etc)
 • Viroze cutanate (herpes, zona zoster etc.)
 • Boli alergice (urticarie, eczeme, dermite de contact, eritem polimorf)
 • Psoriazis, parapsoriazis, lichen
 • Micoze cutanate
 • Ulcere venoase și ulcerații de altă etiologie
 • Boli cu transmitere sexuală (sifilis, uretrite conococice și non gonococice, trihomoniază, candidoze etc.)
 • Boli determinate de factori fizici
 • Cauterizări pentru diverse afecțiuni cutanate
 • Investigații de laborator, imagistice și histopatologice