Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru ani 2021-2022

MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, acupunctura, planificare familială şi îngrijiri paliative

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE

Model - CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative

LISTA cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

Tarife pachet minimal de servicii

Tarife servicii medicale in scop diagnostic

Tarife servicii diagnostice si terapeutice

Tarife analize medicale la cerere din 16.12.2020

Tarife dermatologie 2018

Tarife ORL 2018

Tarife Urologie 2018

LISTA OFICIALĂ DE ANALIZE EFECTUATE ÎN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA -TARIFE-

Nr.crt DENUMIRE EXAMINARE Proba recoltată Metoda de examinare Termen executie PRET/RON
1. Hemoleucogramă Sânge Automată  1 zi 18,00
2. Examen citologie frotiu sanguin Sânge Microscopie optică  1 zi 20.00
3. Reticulocite Sânge Microscopie optică  1 zi 15.00
4. VSH Sânge Westergreen  1 zi 08.00
5. Timp de sangerare Sânge Manual  1 zi 09.00
6. Timp de coagulare Sânge  Manual  1 zi 09.00
7. Hemoglobina glicozilată Sânge  Imunoturbidimetrie  3 zile 28.00
8. Hemoglobina glicozilată Sânge Cromatografie  3 zile 15.00
9. Analize de gaze și ioni (include și Ionograma) Sânge Automată  1 zi 30.00
10. Timp Quick și INR Sânge  Coagulometrie   1 zi 15.00
11. Activitate de protombină (AP) Sânge  Coagulometrie   1 zi 13.00
12. INR Sânge Coagulometrie   1 zi 13.00
13. APTT Sânge  Coagulometrie   1 zi 13.00
14. Fibrinogen Sânge  Coagulometrie   1 zi 18.00
15. Determinarea grupului sanguin ABO Sânge  Hemaglutinare   1 zi 10.00
16. Determinarea Rh Sânge  Hemaglutinare   1 zi 10.00
17. Uree serică  Sânge  Spectofotometrie  1 zi 08.00
18. Acid uric seric  Sânge Spectofotometrie  1 zi 08.00
19. Creatinină serică  Sânge  Spectofotometrie   1 zi 08.00
20. Calciu Ionic Sânge Formulă de calcul   1 zi 11.00
21. Calciu seric total Sânge Spectofotometrie  1 zi 08.00
22. Magneziemie  Sânge  Spectofotometrie   1 zi 08.00
23. Sideremie (fier) Sânge Spectofotometrie   1 zi 08.00
24. Glicemie  Sânge  Spectofotometrie   1 zi 08.00
25. Colesterol seric total Sânge  Spectofotometrie   1 zi 08.00
26. Trigliceride serice Sânge Spectofotometrie  1 zi 08.00
27. HDL colesterol Sânge Spectofotometrie   1 zi 11.00
28. LDL colesterol  Sânge  Spectofotometrie   1 zi 11.00
29. Proteine totale serice  Sânge  Spectofotometrie   1 zi 08.00
30. TGO Sânge  Spectofotometrie  1 zi 08.00
31. TGP Sânge Spectofotometrie   1 zi 08.00
32. Fosfatază alcalină Sânge  Spectofotometrie   1 zi 09.00
33. Gama GT Sânge  Spectofotometrie   1 zi 11.00
34. Bilirubină totală Sânge Spectofotometrie  1 zi 08.00
35. Bilirubină directă  Sânge Spectofotometrie  1 zi 08.00
36. Electroforeza proteinelor serice Sânge Spectofotometrie   1 zi 20.00
37. CK( creatinkinaza) Sânge  Spectofotometrie   1 zi 13.00
38. LDH Sânge Spectofotometrie   1 zi 11.00
39. Amilaza serică Sânge  Spectofotometrie  1 zi 11.00
40. Lipide totale Sânge  Automată  1 zi 08.00
41. CTLF Sânge  Spectofotometrie  1 zi 10.00
42. CS Sânge Spectofotometrie   1 zi 12.00
43. Feritina Sânge Imunoturbidimetrie  1 zi 40.00
44. Fosfor Sânge  Spectofotometrie   1 zi 13.00
45. Clor seric Sânge  Spectofotometrie   1 zi 10.00
46. Albumina serică Sânge  Spectofotometrie   1 zi 08.00
47. CK-MB  Sânge Spectofotometrie   1 zi 12.00
48. Sodiu Sânge Spectofotometrie   1 zi 13.00
49. Potasiu Sânge  Spectofotometrie   1 zi 13.00
50. Examen complet de urină
( sumar + sediment )
Urină  Reflectometrie / Microscopie optică  9.34 10.00
51. Determinare glucoză urinară Urină Spectofotometrie   1 zi 15.00
52. Determinare proteine urinare Urină Spectofotometrie   1 zi 15.00
53. Proba Stansfield din urină Urină  Microscopie optică   1 zi 12.00
54. Proba Addis din urină Urină  Microscopie optică   1 zi 10.00
55. Uree urinară  Urină Spectofotometrie   1 zi 10.00

56.

Creatinina urinară Urină Spectofotometrie   1 zi 10.00
57. Acid uric urinar Urină  Spectofotometrie  1 zi 10.00
58. Amilaza urinară Urină  Spectofotometrie   1 zi 15.00
59. Calciu urinar Urină  Spectofotometrie   1 zi 10.00
60. Albumina lichid ascită Lichid
Acită
Spectofotometrie   1 zi 10.00
61. Glucoza lichid ascită Lichid
Acită
Spectofotometrie   1 zi 10.00
62. LDH lichid ascită Lichid
Acită
Spectofotometrie   1 zi 20.00
63. Albumina LCR LCR Spectofotometrie   1 zi 10.00
64. Glucoza LCR LCR  Spectofotometrie   1 zi 10.00
65. Clor LCR LCR Spectofotometrie   1 zi 10.00
66. Albumina lichid pleural Lichid pleural Spectofotometrie   1 zi 10.00
67. Glucoza lichid pleural Lichid pleural Spectofotometrie   1 zi 10.00
68. LDH lichid pleural  Lichid pleural Spectofotometrie   1 zi 15.00
69. RPR Sânge  Aglutinare   1 zi 11.00
70. VDRL Sânge Aglutinare   1 zi 11.00
71. TPHA Sânge Aglutinare   1 zi 12.00
72. ASLO Sânge  Imunoturbidimetrie  1 zi 13.00
73. ASLO (test calitativ) Sânge  Aglutinare   1 zi 10.00
74. Factor reumatoid Sânge  Imunoturbidimetrie   1 zi 21.00
75. Factor reumatoid (test calitativ)  Sânge  Aglutinare   1 zi 10.00
76. Proteina C reactivă Sânge  Imunoturbidimetrie  1 zi 13.00
77. Proteina C reactivă
(test calitativ) 
Sânge  Aglutinare   1 zi 15.00
78. IgA seric Sânge  Imunoturbidimetrie  3 zile 68.00
79. IgM seric Sânge  Imunoturbidimetrie  3 zile 68.00
80. IgG seric Sânge  Imunoturbidimetrie   3 zile 68.00
81. Complement seric C3  Sânge  Imunoturbidimetrie   3 zile 76.00
82. Complement seric C4 Sânge  Imunoturbidimetrie  3 zile 76.00
83. Depistare Antigen Helicobacter Pylori  Materii fecale  Imunocromatografie   1 zi 20.00
84. Depistare Anticorpi Helicobacter Pylori  Sânge Imunocromatografie  1 zi  15.00
85. Testare HIV  Sânge  Imunocromatografie  1 zi  15.00
86. Ag HBs  Sânge  Imunocromatografie 1 zi  20.00
87. Anticorpi Anti-HAV IgM  Sânge  Imunocromatografie  1 zi  42.00
88. Anticorpi Anti HCV  Sânge  Imunocromatografie  1 zi  25.00
89. PSA Sânge  Imunocromatografie  1 zi  25.00
90. Depistare hemoragii oculte  Materii fecale  Imunocromatografie  1 zi  30.00
91. Testare HIV  Sânge  ELISA  7 zile 28.00
92. Ag HBs Sânge  ELISA  7 zile  35.00
93. Anticorpi anti HBs  Sânge  ELISA  7 zile  36.00
94. Anticorpi anti HCV  Sânge  ELISA  7 zile  65.00
95. TSH  Sânge  ELISA  7 zile  35.00
96. FT4  Sânge  ELISA  7 zile  35.00
97. Estradiol  Sânge  ELISA  7 zile 35.00
98. Progesteron  Sânge  ELISA  7 zile  35.00
99. Cortizol  Sânge  ELISA  7 zile  35.00
100. Prolactină  Sânge  ELISA  7 zile  35.00
101. Depistare Rotavirus  Materii fecale Imunocrematografie 1 zi 15.00
102. Anti TPO (ATPO) Sânge  ELISA  7 zile  45.00
103. PSA Sânge  ELISA  7 zile  35.00
104. Free PSA  Sânge  ELISA  7 zile  40.00
105. AFP  Sânge  ELISA  7 zile  28.00
106. CA 19-9  Sânge  ELISA  7 zile  50.00
107. CEA  Sânge  ELISA  7 zile    
108. CA 125  Sânge  ELISA  7 zile  45.00
109. CA 15-3 Sânge  ELISA  7 zile  45.00
110. Exudat faringian- Cultură (inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive )  Secreție faringiană  Ex.microscopic nativ și colora, identificare bateriană și fungică  3 zile 35.00
111. Urocultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive )  Urină  Ex.microscopic nativ și colora, identificare bateriană și fungică 3 zile  35.00
112. Examen coproparazitologic
(3 probe) 
Materii fecale Microscopie optică 3 zile 15.00
113. Examen coproparazitologic
(1 probă) 
Materii fecale Microscopie optică 3 zile  06.00
114. Coprocultură
(inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive) 
Materii fecale Ex.microscopic nativ și coloraT, cultura,identificare bateriană 3 zile  35.00
115. Examen microscopic secreții vaginale Secreție vaginală  Microscopie optică 3 zile  13.00
116. Cultură secreții vaginale
( inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive )
Secreție vaginala Ex.microscopic nativ și colora, identificare bateriană și fungică 3 zile  35.00
117. Examen microscopic secreții uretrale, otice, nazale, conjunctivale și puroi Secreție uretrală, otică, nazală, conjunctivală și puroi Microscopie optică 3 zile 10.00
118. Cultură secreții uretrale, otice, nazale, conjunctival și puroi (inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive)  Secreție uretrală, otică, nazală, conjunctivală și puroi Ex.microscopic nativ și colora, identificare bateriană și fungică 3 zile 35.00
119. Examen microscopic lichid punctie (LCR, pleural, ascita) Lichid punctie(LCR, pleural, ascita) Microscopie optica 3 zile 15.00 
120. Cultură lichid punctie - LCR, pleural, ascita - (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) Lichid punctie(LCR, pleural, ascita) Ex. microscopic nativ si colorat, 3 zile 35.00
121. Examen microscopic secretie col uterin Secretie col uterin Microscopie optica 3 zile 20.00
122. Cultura secretie col uterin (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) Secretie col uterin

Ex. microscopic nativ si colorat, cultura,identificare bacteriana si fungica

3 zile 35.00
123. Examen microscopic sputa (pentru flora nespecifica) Sputa Microscopie optica 3 zile 13.00
124.

Cultura sputa (pt flora  nespecifica inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)

Sputa Ex. microscopic nativ si colorat, cultura,identificare bacteriana si fungica 3 zile 15.00
125. Examen microscopic secretie vulvara Secretie vulvara Microscopie optica 3 zile 15.00
126. Cultura secretie vulvara (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) Secretie vulvara Ex. microscopic nativ si colorat, cultura,identificare bacteriana si fungica 3 zile 35.00
127. Examen microscopic secretie vaginala pt Trichomonas vaginalis Secretie vaginala Microscopie optica 3 zile 15.00
128. Test rapid Clostridium difficile Materii fecale Imunocromatografie 1 zi 35.00
129. Coprocitograma Materii fecale Microscopie optica 3 zile 25.00
130. Celule lupice Sange Microscopie optica 2 zile 15.00
131. Medulograma

Suc medular,grunji

Microscopie optica 2 zile 25.00
132. Cultura fungi Secretii diverse Ex. microscopic nativ si colorat, cultura,identificare bacteriana si fungica 7 zile 35.00
133. Hemocultura Sange Ex. microscopic nativ si colorat, cultura,identificare bacteriana si fungica 7 zile 35.00
134. TIS Urina Imunocromatografie 1 zi 12.00
135. iPTH Sange FEIA 7 zile 50.00
136. Lipaza Sange Spectofotometrie 1 zi 10.00
137. Alcool Sange Spectofotometrie 1 zi 30.00
138. BNP Sange FEIA 1 zi 100.00
139. BetaHcG Sange FEIA 1 zi 45.00
140. RFG Sange Spectofotometrie 1 zi 8.00
141. Test rapid RSV Secr. nazala imunocromatografie 1 zi 21.30
142. Test rapid Influenza A/B Secr. nazala imunocromatografie 1 zi 50.00
143. Procalcitonina Sange imunocromatografie 1 zi 15.00
144. D.DIMERI Sange imunocromatografie 1 zi 60.00
145. Ac.anti SARS CoV 2 IgG/IgM Sange imunocromatografie 1 zi 60.00
146. Test rapid antigen SARS CoV2 Secreţie nazofaringiană imunocromatografie 1 zi 100.00
147. Test RT-PCR SARS CoV2 Secreţie nazofaringiană RT-PCR 1 zi 350.00
148. Ac.heterofili Mononucleoza infectioasa Sange Imunocromatografie 1 zi 12.00
149. 25-OH Vitamina D Sange FEIA 7 zile 150.00
150. Vitamina B12 Sange FEIA 7 zile 50.00


Tarife investigații echografice

Nr.crt INVESTIGAȚIA TARIF
1. Ex.Echografic abdomen superior 70,00 RON
2. Ex.Echografic abdomen inferior 70,00 RON
3. Ex.Echografic abdomen total 150,00 RON

Tarife investigații computer tomograf

Nr. Crt

INVESTIGAȚII C.T.

NATIV

NATIV ȘI SUBSTANȚĂ DE CONTRAST

1.

Ex.C.T. CRANIO-CEREBRAL

200,00 RON

450,00 RON

2. 

Ex.C.T. BUCO-MAXILO-FACIAL

200,00 RON

450,00 RON

3. 

Ex.C.T. GÂT REG. CERVICALĂ

200,00 RON

450,00 RON

4. 

Ex.C.T. TORACO-PULMONAR

250,00 RON

500,00 RON

5. 

Ex.C.T. ABDOMEN

250,00 RON

500,00 RON

6. 

Ex.C.T. PELVIS

250,00 RON

500,00 RON

7. 

Ex.C.T. COLOANĂ/SEGMENT

150,00 RON

300,00 RON

8. 

Ex.C.T. MEMBRE

150,00 RON

300,00 RON

9. 

Ex.C.T. MASTOIDĂ

200,00 RON

450,00 RON

10. 

Ex.C.T. SINUSURI

200,00 RON

450,00 RON

11. 

URO C.T.

 

600,00 RON

12. 

Ex.ANGIO C.T. MEMBRE

 

550,00 RON

13. 

Ex.ANGIO CT CRANIU

 

550,00 RON

14. 

Ex.ANGIO C.T. REG. CERVICALĂ

 

550,00 RON

15. 

Ex.ANGIO C.T. TORACE

 

550,00 RON

16.

Ex.ANGIO C.T. ABDOMEN

 

550,00 RON

17. 

Ex.ANGIO C.T. PELVIS

 

550,00 RON

TARIFE INVESTIGAȚII RADIOLOGICE

Nr. crt.

INVESTIGAȚIE

TARIF

1.

Ex.radiologic torace ansamblu inclusiv ex. radioscopic

60,00 RON

2. 

Ex.radiologic esofag inclusiv radioscopie

50,00 RON

3. 

Ex.radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanță de contrast

100,00 RON

4. 

Radiografie craniană standard în doua planuri

70,00 RON

5. 

Radiografie craniană în proiecție specială

50,00 RON

6. 

SAF, PN, SA turcească

50,00 RON

7. 

Ex.radiologic părți ale scheletului în 2 planuri

60,00 RON

8. 

Radiografie pulmonară

60,00 RON

9. 

Ex.radiologic torace osos sau părți ale lui în mai multe planuri

60,00 RON

10. 

Ex.radiologic coloană vertebrală completă mai puțin coloană cervicală

100,00 RON

11. 

Ex.radiologic coloană cervicală în cel puțin 3 planuri

80,00 RON

12. 

Ex.radiologic tract digestiv cu întinderea examenului până la regiunea ileo-cecală inclusiv substanță de contrast

150,00 RON

13. 

Ex.radiologic tract urinar cu substanță de contrast

350,00 RON

14. 

Radiografie de mebre

60,00 RON

15. 

Radiografia abdominală pe gol

70,00 RON

16. 

Raiografie de bazin

50,00 RON

Tarife investigații rezonanță magnetică

 

Nr. crt.

INVESTIGAȚII RMN

NATIV

NATIV ȘI SUBSTANȚĂ DE CONTRAST

 1.

EX.RMN CRANIO-CEREBRAL

450,00 RON

700,00 RON

2. 

EX.RMN SINUSURI

450,00 RON

700,00 RON

3. 

EX.RMN TORACE

450,00 RON

700,00 RON

4. 

EX.RMN ABDOMEN

450,00 RON

700,00 RON

5. 

EX.RMN PELVIS

450,00 RON

700,00 RON

6. 

EX.RMN REG.CERVICALĂ

450,00 RON

700,00 RON

7. 

EX.RMN COLOANĂ/SEGMENT

450,00 RON

700,00 RON

8. 

EX.RMN EXTREMITĂȚI

450,00 RON

700,00 RON

9. 

EX.RMN UMĂR

450,00 RON

700,00 RON

10. 

EX.RMN CORD

700,00 RON

700,00 RON

11. 

EX.RMN HIPOFIZĂ

700,00 RON

700,00 RON

12. 

EX.RMN URO

850,00 RON

850,00 RON

13. 

ANGIOGRAFIE RMN (TRUNCHI SUPRAAORTIC)

 

400,00 RON

14. 

ANGIOGRAFIE RMN ARTERE RENALE SAU AORTĂ

 

400,00 RON

15. 

ANGIOGRAGIE RMN/SEGMENT

( CAP.ABDOMEN, PELVIS, MEMBRE)

 

600,00 RON

16. 

RMN ABDOMEN + COLANGIO RMN

 

800,00 RON

17. 

COLANGIO RMN

300,00 RON

 

TARIF CD SAU DVD

CD   EX. RADIOLOGIC, C.T. , sau RMN

30,00 RON

DVD EX. RADIOLOGIC, C.T. , sau RMN

30,00 RON

TARIFUL PE CONSULTAȚIE INDIFERENT DE SPECIALITATE ESTE DE 50,00 RON
+O.R.L. -Audiograma – 25,00 RON
+CARDIOLOGIE -EKG – 15,00 RON
Obstetrică Ginecologie (secție) – întrerupere sarcină la cerere – 100,00 RON
FIȘĂ MEDICALĂ AUTO 130,00 RON (PRELUNGIRE) 150,00 RON INIȚIAL
PORT ARMA 120,00 RON
FISA MAI 250,00 RON
TAXĂ însoțitor 30,00 RON/ZI