Externarea pacientului

Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagonosticului, decontului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe timpul spitalizării.

Se eliberează de către medical curant scrisoarea medicală către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, după caz, în care este specificată starea de sănătate a pacientului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului):

  1. Recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat
  2. Recomandări privind un stil de viaţă sănătos
  3. Se eliberează la externare biletul de ieşire, întocmit de medicul curant, semnat și parafat și, de asemenea, semnat și parafat de medicul șef de secție.
  4. Reţetă compensată/ gratuită dacă persoana este asigurată sau este în drept sau reteță simplă.
  5. Concediu medical (la cerere), pentrut cei încadrați în câmpul muncii.
  6. Se recomandă îngrijire medicală la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu, dacă este cazul.

La externare pacientul va primi inclusiv informațiile privind o eventuală apariţie sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgenţă la spital.